Ekipman Seçimi

-

-

-

-
Ceviz ekim, hasat ekipmanları seçimini 3 ana başlıkta toplayabiliriz:


1) Ceviz toplama.
2) Ceviz kurutma.
3) Ceviz stoklama.

1) Ceviz Toplama :
Hasat zamanı cevizlerin yeşil halinin 1/3 ü kadar kabuğunun çatlamaya başladığı dönemde toplanması daha uygundur. Cevize daha az zarar vererek toplamak için ceviz ağacı sarsıcıları kullanılabilir. Bu sarsıcılar hidroli veya halatlı tip makineler kullanılabilir.

2) Ceviz Kurutma :
Toplanan cevizlerin zaman kaybedilmeden, yeşil kabuklarının soyulması ve bir an önce kurutulması gerekmektedir. Bu iş için ceviz kurutma kazanları sayesinde de 30 ile 37,5 derece sıcaklık arasinda, 30-40 saat arasında kurutulmalıdır.

3) Cevizin Stoklanması :
Ceviz içerdiği yüksek yağ sebebiyle uygun şartlar altında depolanması gerekmektedir. İç cevizde ki %70'e yakın yağ oranının, uygun şartlarda depolanmaması halinde bu yağ asitlerinin bozularak cevizin acılaşmasına neden olmaktadır. Cevizler için ugun ortam düşük sıcaklıktaki kuru ortamlardır. Cevizler mutlaka kuru, rutubetsiz ve serin ortamlarda depolanmalıdır.

 

BvB Ceviz Çiftliği / 2018