Göçer Kalesi


...


Göçer kalesi diye bilinen yapıdan günümüze sadece temel kalıntıları ulaşabilmiştir. Trak döneminde ilk yerleşime sahne olan bölge, çeşitli dönemlerde Istrancalar’daki ticaret yollarını tutmak isteyen Rum ve Bulgar eşkiyalarca da güvenli bir sığınak olmuştur.
Vize’nin Kızılağaç köyü sınırlarında yer alan Göçer kalesi bölgedeki yüksek tepelerden birinin zirvesinde yer almaktadır.
Son dönemlerde köy yakınlarında yer alan Cehennem Şelaleleri’ ne düzenlenen doğa gezilerinin bir ayağını Göçer kalesi oluşturmakta, böylece önemini daha da göz önüne koymaktadır. kaynak : yudosk.org

Göçer Kalesi nin sadece temel kalıntıları bulunduğundan dolayı seyahat-gezi sırasında bir kaleyi görmekten çok, kalenin yapıldığı bölgenin zorluğu sebebiyle trekking tutkunlarının güzergahı üzerindedir.
Üst resimde görüldüğü üzere sadece yıkıntıları mevcuttur.


 

BvB Ceviz Çiftliği / 2018