Kazlar


...


Ülkemizde üreyen tek gerçek kaz türüdür. Evcil kazın atasıdır.
Üreme alanı olarak sazlıklı tatlı su göllerini tercih eder. Göç zamanı ve kış aylarındaysa her türlü sulak alanda geceleyebilir, tarlalara beslenmeye iner.
Avrasya'da geniş bir yayılımı vardır ve dünya nüfusu yaklaşık 1 milyon çift olarak tahmin edilmiştir. Ülkemizdeyse geçmişte çok daha yaygın bir dağılıma sahip de olsa artık sadece çok yerel olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki sulak alanlarda ürer. Kışın daha geniş bir alanda görülür. Hatay civarında kendisine vezzi denildiği kaydedilmiştir.
Beslenme olarak bitki ağırlıklı bir menüye sahiptir.

...


En geç göçe başlayan kaz türlerindendir (İngilizce ismi de buradan gelmektedir), ancak yurtiçinde üreyen bireyler üreme dönemi sonrası dağıldığı için yıl boyu gözlemlenebilir. Kış aylarında diğer kazlarla ortak sürüler oluşturur ve genelde küçük sayılarda gözlemlenir.
Yerel nüfusun 10 ila 50 çift arası olduğu söylenebilir. Ancak kışın gözlemlenen kuş sayısı göçmenlerle beraber artar.
kaynak: trakus.org

 

BvB Ceviz Çiftliği / 2018